Privacyverklaring

In dit privacy statement beschrijft Bulters Bedrijfswageninrichtingen (hierna “Bulters Nederland” of “wij” ) hoe met  persoonsgegevens wordt omgegaan. Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot dit onderwerp kun je contact opnemen met:

 

Bulters Bedrijfswageninrichtingen BV

De Houtakker 12-D

6681 CW Bemmel

info@marcobulters.nl

Bulters Bedrijfswageninrichtingen BV, gevestigd aan De Houtakker 12-D 6681CW Bemmel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens
Bulters Bedrijfswageninrichtingen BV. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, telefonische gesprekken en in geval van online bestellingen.
Verwerking persoonsgegevens
Bulters Bedrijfswageninrichtingen BV. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Verzenden van onze nieuwsbrief en/of brochure.
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Om goederen en diensten bij u af te leveren.
Uw gedrag op de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
Geautomatiseerde besluitvorming
Bulters Bedrijfswageninrichtingen BV. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bulters Bedrijfswageninrichtingen BV) tussen zit.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Bulters Bedrijfswageninrichtingen BV. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen voor uw persoonsgegevens.

Delen persoonsgegevens met derden
Bulters Bedrijfswageninrichtingen BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gebruik cookies
Bulters Bedrijfswageninrichtingen BV gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Bulters Bedrijfswageninrichtingen BV. gebruikt cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast maken we op deze website gebruik van analytische cookies op basis van Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om websitebezoeken te monitoren en analyseren. Om uw privacy zo veel als mogelijk te waarborgen, hebben we een verwerkers overeenkomst met Google afgesloten. We delen geen gegevens met Google en hebben IP-gegevens geanonimiseerd.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bulters Bedrijfswageninrichtingen BV..

Beveiliging persoonsgegevens
Bulters Bedrijfswageninrichtingen BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@topbedrijfswageninrichtingen.nl.

Lees onze berichten

Hulp nodig?